top of page

Olga Šroubková - Koncertní Mistr

Zde bych potřeboval vložit posuvný text, jelikož celý její životopis se jí sem vedle velikosti fotky nevejde....

Olga Šroubková - Koncertní Mistr

Zde bych potřeboval vložit posuvný text, jelikož celý její životopis se jí sem vedle velikosti fotky nevejde....

Zde bych potřeboval vložit posuvný text, jelikož celý její životopis se jí sem vedle velikosti fotky nevejde....

Monika Urbanová - 1. housle 

Helena Skopová - Valentová - 1. housle

Zde bych potřeboval vložit posuvný text, jelikož celý její životopis se jí sem vedle velikosti fotky nevejde....

Zde bych potřeboval vložit posuvný text, jelikož celý její životopis se jí sem vedle velikosti fotky nevejde....

Zde bych potřeboval vložit posuvný text, jelikož celý její životopis se jí sem vedle velikosti fotky nevejde....

Táňa Vejvodová - 2.housle

bottom of page